EU-Expertisecentrum voor slachtoffers van terrorisme
19.01.2021

Met genoegen kondigen wij u de publicatie aan van een nieuw handboek door het EU-Expertisecentrum voor slachtoffers van terrorisme (het EU-Centrum).

V-Europe is lid van het uitvoerend comité van het EU-Centrum, samen met DG Just, DG Home en ENVR (de vereniging van experten van de lidstaten die samenwerken onder de supervisie van de bevoegde regeringsautoriteiten en die verantwoordelijk zijn voor de rechten van slachtoffers).   

Terrorisme is de afgelopen jaren een grote bedreiging gebleven voor de veiligheid in de Europese Unie. De Europese Commissie is vastbesloten ervoor te zorgen dat slachtoffers van terrorisme al hun rechten kunnen laten gelden, ongeacht waar in de EU de terroristische aanslag plaatsvindt. De EU heeft een behoorlijk aantal regels inzake de rechten van slachtoffers aangenomen, met inbegrip van specifieke bepalingen over de rechten van terreurslachtoffers om zo meer rechtstreeks te voldoen aan de specifieke noden van deze slachtoffers. Daarom is het leren omgaan met slachtoffers van terrorisme cruciaal, zelfs voordat er een aanslag plaatsvindt...

Wat is het EU-Expertisecentrum voor slachtoffers van terrorisme?

De Europese Commissie heeft in januari 2020 het EU-Expertisecentrum voor slachtoffers van terrorisme (het EU-Centrum) opgericht om expertise, begeleiding en ondersteuning te bieden aan nationale overheden en organisaties voor slachtofferhulp.
Het EU-Centrum helpt ervoor te zorgen dat de EU-regels inzake slachtoffers van terrorisme correct worden toegepast. Het bevordert de uitwisseling van de best mogelijke aanpak en het delen van expertise tussen beroepsbeoefenaars en specialisten over de grenzen heen. Het zal geen rechtstreekse hulp en bijstand aan individuele slachtoffers van terrorisme bieden, maar het zal er mee voor zorgen dat nationale structuren professionele bijstand en ondersteuning voorzien voor slachtoffers van terrorisme in elk EU-land. 
Het EU-Centrum is een proefproject dat twee jaar zal duren. 

Wie is erbij betrokken?

Het EU-Centrum is opgericht en wordt beheerd door de Europese Commissie met de steun van een consortium van slachtofferhulporganisaties onder leiding van Victim Support Europe. Het consortium zal namens de Commissie de opdrachten van het EU-Centrum uitvoeren en het handelt in samenwerking met de Association française des Victimes du Terrorisme, de Fondation Lenval en ARQ National Psychotrauma Centre. Er moet ook worden opgemerkt dat het European Network on Victims’ Rights - een platform van nationale deskundigen die zich bezighouden met de rechten van slachtoffers in de nationale administratie van de EU-lidstaten - een belangrijke rol speelt bij het sturen en ondersteunen van de activiteiten van het EU-Centrum. 

Wat doet het EU-Centrum?

Opleiding en handboeken

Op 18 januari 2021 publiceerde de Commissie het EU-handboek over slachtoffers van terrorisme, opgesteld door het EU-Expertisecentrum voor slachtoffers van terrorisme (zie EU-handboek oder Documenten). Het EU-handboek is bedoeld om te helpen bij de praktische toepassing van bestaande EU-wetgeving, op basis van lessen die zijn getrokken uit reacties op eerdere terroristische aanslagen. 

Nationale autoriteiten en slachtofferhulporganisaties uit alle EU-lidstaten zullen online opleiding aangeboden krijgen aangaande juridische en praktische aspecten over hoe slachtoffers van terrorisme kunnen worden ondersteund en beschermd. Handboeken met nuttige informatie over de rechten, noden en ondersteuning van slachtoffers van terrorisme zullen ook tijdens de opleidingssessies ter beschikking gesteld worden.

Kern van expertise

Het doel van de opleiding is ervoor te zorgen dat er in elke lidstaat mensen beschikbaar zijn die specifiek zijn opgeleid in de noden en rechten van slachtoffers van terrorisme. Na de opleiding zullen deze mensen beschikken over de nodige vaardigheden om hun kennis op lokaal niveau te delen.

Het EU-Centrum zal een platform bieden aan nationale overheden en slachtofferhulporganisaties in de lidstaten om kennis en ervaring over de rechten van slachtoffers van terrorisme uit te wisselen. Met name degenen die al slachtoffers van terrorisme hebben bijgestaan, kunnen hun kennis delen met hun collega's in de EU-landen die niet rechtstreeks zijn getroffen door terroristische aanslagen. Het EU-Centrum zal er ook voor zorgen dat er meer pertinente antwoorden beschikbaar zijn voor slachtoffers van een terroristische aanslag in een EU-land waar ze gewoonlijk niet wonen, en dit door een betere informatiestroom te voorzien over de grenzen heen.  

Het EU-Centrum heeft een database gecreëerd met informatie over experten in verschillende domeinen, zoals:

  • Psychotrauma-experten die specifiek zijn opgeleid om posttraumatische syndromen te behandelen die kenmerkend zijn voor slachtoffers van terrorisme;
  • Psychologen, advocaten, slachtofferhulporganisaties en eerstehulpverleners.

Contact

EU-Centrum:

Via email: eucvt@victimsupporteurope.eu
 Telefonisch: + 32 (0)2 346 04 55


Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten
Een interview met Eddy Van Calster
16.11.2020