Proces Bamako - Slachtoffers aan het woord
27 - 28.10.2020

Auteurs: Sophie & Florian Jehin, kinderen van Thierry Jehin, Slachtoffer van de aanslag op het  Radisson Blu Hotel in Bamako op 20 novemer 2015.

Proces van de aanslag op het Radisson Blu Hotel in Bamako : 

Slachtoffers aan het woord


"Het is bijna 5 jaar na de aanval op het Radisson Blu Hotel van Bamako, meer dan 5 jaar na die van 'la Terrasse', eindelijk begint het proces. Fawaz Ould Ahmed alias « Ibrahim 10 » en Sadou Chaka alias « Oussama ». Twee namen, twee terroristen waar we nu een gezicht op kunnen kleven, een stem en een blik. De eerste is het brein achter de aanslag, de tweede een eenvoudige logistieke schakel in het terroristische netwerk dat verantwoordelijk is voor de tragedies die we kennen.

Voor de slachtoffers is dit een belangrijke dag, een grote stap in de richting van het achterhalen van de waarheid en het verzekeren van gerechtigheid. Het klopt dat deze dag overschaduwd wordt door de recente vrijlating van 200 jihadisten op Mali onder wie een derde beschuldigde wiens afwezigheid terdege merkbaar is in de zittingszaal van de rechtbank van Bamako... Maar dit proces creëert voor Mali ook de mogelijkheid om zijn vastberadenheid te bevestigen om deze aanvallen en hun uitvoerders streng te veroordelen, om op hun grondgebied de vigerende wetten te doen naleven en om elke vorm van barbarisme te bannen. 

De slachtoffers hebben geen erg hoge verwachtingen van dit proces. Het brein achter deze aanslag geeft de feiten toe en neemt er de verantwoordelijkheid voor; hij spreekt over de profeet, over Charlie Hebdo, over de westerlingen. Het is verontrustend om vast te stellen hoe een in Frankrijk gemaakte tekening zo een dramatische impact kan hebben zo ver weg op de wereld.

De slachtoffers verwachten niet enorm veel van het proces maar de veroordeling van deze mensen is wel een essentiële stap en het bewijs dat de gepleegde criminele feiten niet onbestraft blijven, dat gerechtigheid zegeviert en het is bovendien een bijkomende motivering om verder te gaan en de draad van het leven weer op te pikken. 

We zullen nooit vergeten. We zullen streven naar gerechtigheid en nooit uit zijn op wraak. We wensen vrede.

Wij houden eraan de Dienst Slachtofferonthaal te danken voor de ondersteunig de afgelopen 5 jaar, wij danken Meester Fanny Vansiliette en het kantoor Artemis Conseil, we danken de direkteur van V-Europe Philippe Vansteenkiste voor zijn onvoorwaardelijke steun, evenals alle leden van het Federaal Parket en van de Federale Politie voor het werk dat ze achter de schermen verrichtten en dat ertoe geleid heeft dat de Belgische belangen konden worden behartigd bij de Malinese autoriteiten en dat zelfs de Republiek Mali toeliet om het proces digitaal te volgen waardoor gerechtigheid geschiedde voor alle Slachtoffers."


Sophie & Florian Jehin, kinderen van Thierry Jehin, Slachtoffer van de aanslag op het Radisson Blu Hotel van Bamako op 20 november 2015.

Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten
Terrorisme: on en parle!
10.03.2020