Bent u slachtoffer van terrorisme?

Nous sommes là pour vous aider, vous aiguiller dans vos démarches mais surtout pour vous apporter un soutien.

 Bent u een burgerlijke partij in het proces van 22 maart?

Wij kunnen u helpen!

V-Europe a mis en place un site web dédié au procès. Vous y trouverez le calendrier, les dernières actualités, la possibilité de vous défendre et de poser vos questions.

V-Europe in een notendop

Lokale Inzet

 • V-Europe was de eerste organisatie die door de Belgische overheid werd erkend (op 11 december 2019) om slachtoffers van terrorisme te ondersteunen bij de Commissie voor Financiële Hulp. Deze erkenning onderstreept V-Europe's juridische bijstand aan erkende slachtoffers van terrorisme, gebaseerd op haar expertise, ervaring en onvoorwaardelijke toewijding aan alle getroffenen.

 • V-Europe heeft de tekortkomingen in de staatsondersteuning voor slachtoffers van terrorisme aangekaart. Als reactie hierop heeft het Ministerie van Justitie besloten V-Europe te ondersteunen met het. coördinatorenprogramma.Deze coördinatoren bieden persoonlijke ondersteuning aan elk slachtoffer van terrorisme op emotioneel en administratief vlak. Neem gerust contact met hen op.

Et une action globale

 • V-Europe a construit des partenariats avec d'autres associations reconnues qui apportent une aide professionnelle aux victimes de terrorisme à travers le monde. En plus de permettre l'échange de l'expertise et du soutien, ces partenariats permettent aux victimes de participer à des actions qui peuvent les soutenir. Ainsi, V-Europe envoie des jeunes belges en France et aux États-Unis pour des projets de reconstruction et de développement de la résilience. 

 • V-Europe est le seul représentant des victimes de terrorisme au Comité exécutif du Centre européen d'expertise pour les victimes de terrorisme (EUCVT) de la Commission européenne (DG Home). Ce centre a pour objectif d'offrir de l'expertise et du support aux États Membres et aux associations de support des victimes de terrorisme. Il permet aussi un échange plus simple de l'expertise et des bonnes pratiques entres États Membres. Le centre a créé un Manuel européen de soutien aux victimes de terrorisme et développe en continu une Liste européenne d'experts qui peuvent assister les victimes de terrorisme au travers toute l'Union européenne. Elle organise aussi un entraînement aux experts et assure un échange au niveau européen afin qu’une harmonisation se développe entre membres d’états pour le soutien des victimes du terrorisme mais aussi un meilleur soutien aux « cross border victimes » (victimes du terrorisme résident dans un autre pays où l’attaque a eu lieu).

 • V-Europe est membre de la Plateforme européenne pour le Droit des Victimes de la Commission Européenne (DG Justice) et y représente les victimes de terrorisme. 

Pour un impact auprès de toutes les victimes

V-Europe, opgericht in 2016 en erkend als vzw op 19 januari 2017, telt momenteel zo'n 300 leden. Echter, lidmaatschap is geen vereiste om ondersteuning te krijgen; V-Europe staat klaar om alle door de Belgische overheid erkende slachtoffers van terrorisme te helpen, kosteloos en zonder verplichtingen.

V-Europe richt zich voornamelijk op slachtoffers van terroristische aanslagen op Belgisch grondgebied (ook niet-Belgische burgers), alsook op alle Belgische slachtoffers van aanslagen in het buitenland. V-Europe heeft ook buitenlandse leden die geen slachtoffers zijn van aanslagen die in België plaatsvonden.

Heb je vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen nous contacter !

Laatste artikelen

Om ons werk voort te zetten hebben we uw hulp nodig. 

V-Europe is operationeel dankzij het vrijwilligerswerk van de oprichters en de slachtoffers.

Wat doen we ?

Kernwaarden

 • Gericht op slachtoffers
 • Empowerment van slachtoffers
 • Non-discriminatie

Gedragsbeginselen

 • Onafhankelijkheid en autonomie
 • Transparantie
 • Vertegenwoordiging
 • Aansprakelijkheid
 • Vertrouwelijkheid
 • Samenwerking

Doelstellingen

 • Garanderen van de rechten van slachtoffers
 • De rechten van slachtoffers promoten
 •  
 •  

Ze steunen ons

Logo de Démo

Wil je lid worden ?

We nemen contact op met alle slachtoffers, hun familieleden, eerstehulpverleners (wetshandhavers, zorgverleners, enz.).

Odoo - Echantillon n°1 pour trois colonnes

Doelstellingen

 1. Informatie en ondersteuning geven

 2. Pleiten voor sterke rechten en effectieve dienstverlening

 3. Bewustzijn en educatie

 4. Maak contact met andere belanghebbenden

 5. Versterken van de structurele capaciteit van de vereniging

Odoo- Echantillon n° 2 pour trois colonnes

Onze realisaties

 1. Geef onze leden nauwkeurige en up-to-date informatie over verschillende onderwerpen

 2. Organisatie van informatie en peer-ondersteunende activiteiten

 3. Sociale evenementen voor leden

 4. Identificatie van de behoeften van de leden gevolgd door concrete acties

 5. Organisatie van herdenkingen

Odoo- Echantillon n° 3 pour trois colonnes

Wie vertegenwoordigen wij?

V-Europe vertegenwoordigt de stem en het belangen van slachtoffers van terrorisme in België, evenals Belgische onderdanen die het slachtoffer zijn van terroristische aanslagen in het buitenland.

Onze leden bestaan momenteel uit meer dan 250 geregistreerde slachtoffers van terroristische aanslagen.