Onze activiteiten

Sinds de oprichting heeft V-Europe verschillende projecten uitgevoerd voor slachtoffers van terrorisme.

We hebben deze in 4 delen gegroepeerd:

  • Psychosociale steun

  • Waarheid & Gerechtigheid

  • Herdenking

  • Waardigheid

Hieronder vind je uitleg over wat we per thema doen en het laatste nieuws.

Psychosociale steun

Meerdere keren per jaar organiseren we een ontmoetingsdag, enkel voor slachtoffers. Dit is nodig om hen de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten in een veilige omgeving waarin ze zich vrij en zonder beperkingen kunnen uiten.

Bij het begin van de dag snijden we meestel een specifiek informatief of educatief thema aan, daarna volgt een meer informele brunch. Op die manier worden de peer-to-peer ondersteuning en de solidariteit tussen de slachtoffers versterkt.

Bij het ochtendprogramma nodigen we soms gasten uit daar waar de namiddag exclusief voor de slachtoffers wordt voorbehouden.

Onze eerste ontmoetingsdag vond plaats op 14 januari 2017. Het was voor het eerst in de Belgische geschiedenis dat slachtoffers van terrorisme elkaar ontmoetten op een veilige plek waar ze al hun emoties en ervaringen konden delen, zonder dat ze moesten vrezen om niet of fout begrepen te worden.

Odoo • Texte et Image

Laatste artikelen

Waarheid & Gerechtigheid 

Odoo • Image et Texte

Om slachtoffers beter te helpen en terroristische daden beter te begrijpen, neemt V-Europe deel aan alle processen

Laatste artikelen

Herdenking

Herinneringsplicht

Wat gebeurd is mag niet vergeten worden.
Het is erg belangrijk om de herinnering te bewaren aan het gebeuren dat het leven van zovelen drastisch heeft veranderd. We willen immers alles doen om te voorkomen dat een dergelijke aanval you herhaald worden en opnieuw tal van slachtoffers zou treffen.

Daarom organiseert V-Europe herdenkingsceremonies ter nagedachtenis van alle slachtoffers van terrorisme.
Anderzijds hebben deze ceremonies ook een therapeutische functie. Wanneer het berechten van de daders nog niet is voltooid, heeft een herdenking nog een extra belangrijke impact naar de slachtoffers toe.

Voor sommige slachtoffers en nabestaanden bieden deze herdenkingsmomenten dan ook de mogelijkheid om hun rouwproces verder te zetten. Met deze ceremonies willen we een ontmoetingsplaats créeren voor lotgenoten waarin ruimte is voor meditatie, uitwisseling van gedachten en ervaringen en verzoening.

Odoo • Texte et Image

Laatste artikelen

Waardigheid

Odoo • Image et Texte

Hervatten

Dit deel van ons werk gebeurt in de schaduw. Elk slachtoffer moet reële erkenning ervaren; enkel op die manier kan hij/zijn het dagelijks leven hervatten. Belangrijk hierbij zijn duiding van wettelijke bepalingen, doorlichting van de verzekeringspolissen, samenwerken met buitenlandse verenigingen, kortom onze expertise ter beschikking stellen in alle dossiers.

Laatste artikelen